Δερματοχειρουργική

ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ

Η Δερματοχειρουργική είναι ο τομέας της δερματολογίας που ασχολείται με τη

διάγνωση, τη χειρουργική και αισθητική θεραπεία των νοσημάτων του δέρματος,

των μαλλιών και των νυχιών, π.χ. τη διάγνωση και τη θεραπεία του καρκίνου του

δέρματος ή την ανανέωση του γηρασμένου δέρματος.