Σπουδές:

- Γεννήθηκε στην Αθήνα

- Αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

- Ειδικεύτηκε στην Εσωτερική Παθολογία στο ΓΝΝ Ναυπλίου

- Ειδικεύτηκε στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία στο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός" όπου και εκπαιδεύτηκε    

   στη Δερματοχειρουργική - Κρυοχειρουργική, Κλινική και Αισθητική Δερματολογία

 

Επαγγελματική Εμπειρία:

- Θήτευσε την υπηρεσία υπαίθρου (αγροτικό) στο Σκαλοχώριο Λέσβου για 2 έτη

- Θήτευσε στο σώμα της Πολεμικής Αεροπορίας και εκπαιδεύτηκε στο 251 ΓΝΑ

- Ειδικεύτηκε στην Εσωτερική Παθολογία στο ΓΝΝ Ναυπλίου

- Ειδικεύτηκε στη Δερματολογία - Αφροδισιολογία στο ΓΝΑ "Ο Ευαγγελισμός" όπου και εκπαιδεύτηκε    

   στη Δερματοχειρουργική - Κρυοχειρουργική, Κλινική και Αισθητική Δερματολογία

- Έκτοτε  διατηρεί ιδιωτικό ιατρείο στη Σαλαμίνα και στο Παλαιό Φάληρο